Regulamin Kliniki

(aktualizacja od dn. 1 listopada 2022r.)

1. Niniejszy regulamin określa wewnętrzną organizację Klinki Stomatologicznej Maszewski Dental Clinic, mieszczącej się przy ul. Włodka 16c w Grudziądzu.

2. Celem Kliniki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez wykonywanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia stomatologicznego.

3. Zadaniem Kliniki jest udzielanie podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie stomatologii ogólnej, a w szczególności:

4. W Klinice obowiązuje odpłatność za wykonywane usługi.

5. Wizyty wymagają wcześniejszej rejestracji w Klinice.

6. Rejestracja potwierdza umówione wcześniej wizyty telefonicznie – 2 dni przed wyznaczonym terminem.

7. Telefony z potwierdzeniem wykonywane są 2 razy dziennie: przed południem między 10:00-12:00 oraz po południu między 17:00-19:00.

8. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z pacjentem, po godzinie 19:00 wysyłany jest SMS z prośbą o potwierdzenie wizyty do końca dnia, w którym został wysłany SMS. Brak potwierdzenia w wyznaczonym terminie również tą drogą będzie skutkował automatycznym anulowaniem wizyty.

9. Pacjent umówiony na wizytę i potwierdzony przez rejestrację 2 dni przed wizytą, który chce ją odwołać lub przełożyć bez konsekwencji finansowych, jest zobowiązany do  kontaktu z rejestracją telefonicznie, nie później niż 24 godzin przed wyznaczonym terminem swojej wizyty.

Wyjątkiem jest wizyta zaplanowana na poniedziałek, która będzie potwierdzana w czwartek, a pacjent będzie mógł ją odwołać bez konsekwencji finansowych do piątku do godziny 20:00.

(przykład: Pacjent ma wizytę w środę na godzinę 15:00, wizytę potwierdził po telefonie wykonanym przez rejestrację lub sms-em po nieskutecznej próbie kontaktu telefonicznego przez rejestrację w poniedziałek. Ma możliwość odwołania wizyty bez konsekwencji finansowej do godziny 15:00 we wtorek, po tej godzinie odwołanie wizyt, włącznie z niestawieniem się na nią będzie rodziło konsekwencji finansowe).

10. W razie nie zastosowania się do pkt. 9 niniejszego regulaminu pacjent zostanie obciążony kwotą 200zł jeżeli wizyta była zaplanowana na nie dłużej jak 1 godzinę lub 400zł jeżeli wizyta była zaplanowana na dłużej niż 1 godzinę.

11. W przypadku zastosowania pkt. 10 niniejszego regulaminu, pacjent otrzyma fakturę na kwotę odpowiadającą długości zaplanowanej wizyty: 200 lub 400zł, która zostanie przesłana na adres podany w karcie pacjenta lub na adres e-mail podany w karcie pacjenta.

12. Jeżeli zostanie zastosowany pkt. 10 regulaminu, pacjent będzie mógł umówić się na kolejną wizytę dopiero po uprzednim opłaceniu kwoty wynikającej z pkt. 10 niniejszego regulaminu.

13. W przypadkach losowych decyzję o zastosowaniu pkt. 10,11,12 będą podejmowali Właściciele Kliniki.

14. Pacjentów pierwszorazowych prosimy o przybycie 10minut przed wyznaczoną wizytą, aby wypełnić ankietę medyczną w celu oceny stanu zdrowia.

15. Aby przyspieszyć termin wizyty, proponujemy zapisanie się na listę rezerwową. Z tej listy wpisujemy pacjentów na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.

16. Klinika udziela pacjentom gwarancji na wykonane usługi w zakresie:

Na wykonane wypełnienia materiałem kompozytowym udzielamy 2-letniej gwarancji.

Dwuletnia gwarancja obowiązuje na wypełnienia wykonane po 1 listopada 2022r. Przed ta datą obowiązuje dotychczasowy rok gwarancji.

Nie dotyczy zębów mlecznych.

Na prace protetyczne wykonane w naszej Klinice udzielamy 4-letniej gwarancji.

Czteroletnia gwarancja obowiązuje na prace protetyczne wykonane po 1 listopada 2022r. Przed tą datą obowiązuje dotychczasowa 2-letnia gwarancja.

System, którego używamy w naszej Klinice posiada potwierdzoną badaniami przewidywalność w zrośnięciu się implantu z kością. Nie odnotowano dotąd reakcji uczuleniowej na jego skład materiałowy. Posiada dożywotnią gwarancję producenta w przypadku mechanicznego uszkodzenia implantu.

17. Warunkiem obowiązywania gwarancji w Klinice jest:

18. W przypadku jakichkolwiek zmian danych osobowych (zmiana nazwiska, numeru telefonu itp.), pacjent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Klinikę telefonicznie pod numerem 533 772 772.

19 . W Klinice obowiązuje Polityka Bezpieczeństwa Ochrony i Przetwarzania Danych Osobowych.

20. Osoby podejmujące leczenie w Klinice Stomatologicznej Maszewski Dental Clinic, akceptują powyższe zapisy Regulaminu Kliniki.

X