Regulamin kliniki stomatologicznej Maszewski Dental Clinic

01

Niniejszy regulamin określa wewnętrzną organizację Klinki Stomatologicznej Maszewski Dental Clinic, mieszczącej się przy ul. Włodka 16C w Grudziądzu.

02

Celem Kliniki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez wykonywanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia stomatologicznego.

03

Zadaniem Kliniki jest udzielanie podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie stomatologii ogólnej,
a w szczególności:

 1. leczenie zachowawcze z endodoncją,
 2. zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej,
 3. zabiegi z zakresu protetyki stomatologicznej,
 4. zabiegi z zakresu implantologii,
 5. zabiegi z zakresu periodontologii,
 6. zabiegi zakresu pedodoncji,
 7. diagnostyka RTG,
 8. zabiegi stomatologii estetycznej,
 9. zabiegi profilaktyczne,
 10. badania i porada Lekarska.

04

Wizyty wymagają wcześniejszej rejestracji w Klinice.

05

Rejestracja potwierdza umówione wcześniej wizyty telefonicznie, 2 dni przed wyznaczonym terminem.

 1. Telefony z potwierdzeniem wykonywane są 2 razy dziennie:

  przed południem między 10:00-11:00 oraz po południu między 17:00-18:00,

 2. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z pacjentem, po godzinie 18:00 wysyłany jest SMS z prośbą o potwierdzenie wizyty do końca dnia, brak potwierdzenia tą drogą będzie skutkował automatycznym anulowaniem wizyty.

06

Prosimy pacjentów umówionych na wizytę i potwierdzonych przez rejestrację 2 dni przed wizytą, którzy chcieliby ją odwołać lub przełożyć o kontakt z rejestracją telefonicznie, nie później niż 24 godzin przed wyznaczonym terminem, (wyjątek wizyty zaplanowane na poniedziałek odwołanie najpóźniej w sobotę do godziny 12).

W razie nie zastosowania się do tej prośby pacjent zostanie obciążony kwotą 100zł za każdą godzinę niewykorzystanego czasu swojej wizyty.

W przypadku powtarzających się nieobecności na planowanych wizytach, umówienie się będzie możliwe dopiero po wpłaceniu na nasze konto równowartości planowanej wizyty.

07

Pacjentów pierwszorazowych prosimy o przybycie 10 minut przed wyznaczoną wizytą, aby mógł wypełnić ankietę medyczną
w celu oceny stanu zdrowia.

08

Aby przyspieszyć termin wizyty proponujemy zapisanie się na listę rezerwową. Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.

09

Klinika udziela pacjentom gwarancji na wykonane usługi w zakresie:

 1. STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

  Na wykonane wypełnienia udzielamy rok gwarancji. Nie dotyczy zębów mlecznych.

 2. PROTETYKA

  Na prace protetyczne wykonane w naszej Klinice udzielamy dwa lata gwarancji.

 3. IMPLANTOLOGIA

  System którego używamy w naszej Klinice posiada potwierdzoną badaniami przewidywalność w zrośnięciu się implantu z kością. Nie odnotowano dotąd reakcji uczuleniowej na jego skład materiałowy. Posiada dożywotnią gwarancję producenta w przypadku mechanicznego uszkodzenia implantu.

10

Warunkiem obowiązywania gwarancji w Klinice jest:

 1. wykonywanie zaleceń lekarza oraz higienisty po wizycie/leczeniu,
 2. odbycie raz na 6 miesięcy wizyty kontrolnej wraz z wykonaniem zabiegu skalingu tj. usunięcia kamienia nazębnego w naszej Klinice,
 3. brak samodzielnych korekt, przeróbek, napraw uzupełnień protetycznych.

11

W przypadku jakichkolwiek zmian danych osobowych (zmiana nazwiska, numeru telefonu), pacjent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Klinkę telefonicznie pod numerem 533 772 772.

12

W Klinice obowiązuje Polityka Bezpieczeństwa Ochrony i Przetwarzania Danych Osobowych.

13

Osoby podejmujące leczenie w Klinice Stomatologicznej Maszewski Dental Clinic akceptują powyższe zapisy Regulaminu Kliniki.

14

Regulamin dostępny jest stronie internetowej Regulamin kliniki

Karta rodziny - zniżki dla całych rodzin na zabiegi stomatologiczne!
TOP
Stomatologia Grudziądz