PROFILAKTYKA ZDROWOTNA!

Profilaktyka zdrowotna - działania mające na celu zapobieganie chorobom, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie.

Profilaktyka zdrowotna!

Wyróżniamy Następujące Fazy:

  • Profilaktyka Wczesna - Utrwalanie Prawidłowych Wzorców Zdrowego Stylu Życia
  • Profilaktyka Pierwotna (I Fazy) - Zapobieganie Chorobom Poprzez Kontrolowanie Czynników Ryzyka
  • Profilaktyka Wtórna (II Fazy) - Zapobieganie Konsekwencjom Choroby Poprzez Jej Wczesne Wykrycie I Leczenie (Przesiewowe Badanie Skriningowe)
  • Profilaktyka III Fazy - Zahamowanie Postępu Choroby Oraz Ograniczenie Powikłań

TOP